O podjetju

Podjetje je registrirano na Okrožnem sodišču v Mariboru, pod reg. Številko vložka 1/12931/00
Znesek osnovnega kapitala znaša 8.763,14 €
Identifikacijska številka za DDV: SI78113890
Matična številka podjetja: 2210835
Direktor: Hoffmann Franc
Transakcijski račun podjetja: 30000-0005864559