KONTAKT

Tel.: +386 2 421 53 30
Faks: +386 2 421 53 36
E-pošta: info@hoffmann.si

Franc Hoffmann
Direktor
GSM: +386 31 650 444
E-pošta: hoffmann@hoffmann.si

Milan Hoffmann
Prokurist
GSM: +386 51 696 899
E-pošta: milan.hoffmann@hoffmann.si

Barbara Kalenič
poslovna sekretarka
Tel.: +386 (0)2 421 53 30
GSM: +386 41 624 797
E-pošta: barbara.kalenic@hoffmann.si

Igor Friš
vodja bencinskih servisov
GSM: +386 41 626 577
E-pošta: igor.fris@hoffmann.si

Vladimir Pohorec
vzdrževanje in servis
GSM: +386 41 683 241
E-pošta: vladimir.pohorec@hoffmann.si

Podjetje je registrirano na Okrožnem sodišču v Mariboru, pod reg. Številko vložka 1/12931/00
Znesek osnovnega kapitala znaša 8.763,14 €
Identifikacijska številka za DDV: SI78113890
Matična številka podjetja: 2210835
Direktor: Hoffmann Franc
Transakcijski račun podjetja: 30000-0005864559

Scroll to Top